Årsmøte 2023

SAKLISTE:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsordren
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll
 6. Gjennomgang av årsberetning
 7. Regnskap 2022
 8. Saker til behandling
 9. Fastsettelse av medlemskontigent
 10. Budsjett 2023
 11. Valg
 12. Avslutning